Baza wiedzy

wspomaganie rozwoju dzieci

ELEKTROSTYMULACJA LOGOPEDYCZNA

Elektrostymulacja Logopedyczna: Pomoc Dla Twojego Dziecka

Czy Twoje dziecko ma trudności w mowie lub komunikacji? Czy szukasz skutecznej metody wspierającej jego rozwój językowy? Elektrostymulacja logopedyczna może być odpowiedzią na te problemy.

Czym jest elektrostymulacja logopedyczna?

Elektrostymulacja logopedyczna to innowacyjna metoda terapeutyczna, która wykorzystuje delikatne impulsy elektryczne do stymulacji mięśni odpowiedzialnych za mowę i artykulację. Podczas sesji terapeutycznych specjalnie zaprojektowane urządzenia emitują te impulsy, które pomagają wzmocnić i zregenerować mięśnie w obrębie jamy ustnej.

Po co się ją stosuje?

Elektrostymulacja logopedyczna może być skuteczną formą terapii dla dzieci z różnymi problemami związanych z mową i komunikacją. Jest wykorzystywana w celu:

 1. Poprawy artykulacji i klarowności mowy.
 2. Wzmocnienia mięśni jamy ustnej, co może przyczynić się do lepszej kontroli języka i warg.
 3. Wspierania rozwoju mowy, szczególnie u dzieci z opóźnieniami mowy.
 4. Pomocy w leczeniu dysglosji i dyslalii.
 5. Ułatwienia rozwoju umiejętności wymowy w przypadku dzieci z zaburzeniami mowy, takimi jak afazja.

Dzieci z jakimi problemami powinny chodzić na elektrostymulację?

Elektrostymulacja logopedyczna może być korzystna dla dzieci z różnymi trudnościami językowymi, takimi jak:

 • Opóźnienia w rozwoju mowy.
 • Dysglosja i dyslalia.
 • Afazja i inne zaburzenia mowy.
 • Trudności z artykulacją głosek.
 • Problemy z kontrolą mięśniową w obrębie jamy ustnej.

Jakie są korzyści dla Twojego dziecka?

 • Poprawa artykulacji i płynności mowy.
 • Wzmocnienie mięśni jamy ustnej, co ułatwia kontrolę języka i warg.
 • Zwiększenie pewności siebie w komunikacji.
 • Rozwój umiejętności wymowy.
 • Lepsze zrozumienie i komunikacja z otoczeniem.

Podsumowanie

Elektrostymulacja logopedyczna może być wartościową formą terapii dla dzieci z różnymi trudnościami językowymi. Dzięki delikatnym impulsom elektrycznym wspiera rozwój mowy i artykulacji, przyczyniając się do poprawy komunikacji Twojego dziecka. Skonsultuj się z logopedą, aby dowiedzieć się, czy elektrostymulacja logopedyczna może być odpowiednia dla Twojego dziecka i jakie korzyści może przynieść. Daj swojemu dziecku szansę na lepszy rozwój językowy dzięki tej innowacyjnej metodzie terapeutycznej.

Czym jest terapia czaszkowo-krzyżowa???

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa: Poprawy Funkcjonowania

Czy Twoje dziecko ma trudności w nauce, zachowaniu, czy też funkcjonowaniu na co dzień? Czy szukasz skutecznej metody terapeutycznej, która może wspomóc jego rozwój? Terapia czaszkowo-krzyżowa to metoda, która może okazać się właściwym rozwiązaniem.

Czym jest terapia czaszkowo-krzyżowa?

Terapia czaszkowo-krzyżowa, nazywana także terapią cranio sakralną, jest  podejściem terapeutycznym, które wykorzystuje delikatne manipulacje stymulujące struktury czaszki i kości krzyżowej. Terapeuta specjalizujący się w TCK wykonuje subtelne manipulacje rękoma, mające na celu poprawę równowagi i funkcjonowania układu nerwowego.

Po co się ją stosuje u dzieci?

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest stosowana w celu:

 1. Poprawy funkcjonowania układu nerwowego: Pomaga w regulacji pracy układu nerwowego, co może przynieść korzyści w zakresie koncentracji, koordynacji ruchowej i przetwarzania sensorycznego.
 2. Leczenia zaburzeń sensorycznych: Wspiera regulację sensoryczną, co może pomóc dzieciom w lepszym radzeniu sobie z bodźcami sensorycznymi i poprawie komfortu zmysłowego.
 3. Wzmocnienia odporności na stres: Pomaga w budowaniu odporności na stres poprzez redukcję napięcia i wspieranie relaksacji.
 4. Poprawy zachowania i emocji: Może pomóc w redukcji niepokoju, agresji i innych zachowań problematycznych poprzez regulację pracy układu nerwowego.

Wskazania do terapii czaszkowo-krzyżowej:

 • Problemy z koncentracją i uwagą.
 • Zaburzenia sensoryczne, takie jak nadwrażliwość lub podwrażliwość sensoryczna.
 • Trudności w przetwarzaniu słuchowym.
 • Zaburzenia zachowania, takie jak nadpobudliwość, lęki, czy agresja.
 • Zaburzenia emocjonalne, np. trudności w regulacji nastroju.
 • Problemy z równowagą i koordynacją ruchową.
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej, motoryki gałek ocznych.
 • Napięciowe bóle głowy.

Przeciwskazania:

Chociaż terapia czaszkowo-krzyżowa może być skuteczną metodą dla wielu dzieci, istnieją pewne przeciwwskazania, które mogą ograniczyć jej stosowanie. Przeciwwskazania obejmują:

 • Poważne urazy głowy lub kręgosłupa.
 • Infekcje lub stany zapalne w okolicy głowy lub kręgosłupa- przed zabiegiem należy dokładnie omówić konkretny przypadek.
 • Skomplikowane schorzenia neurologiczne.
 • Krwawienia wewnątrzczaszkowe.
 • Wstrząs mózgu, obrzęk mózgu, wylew krwi do mózgu.
 • Schorzenia w obrębie czaszki: guzy, tętniaki, przebyty udar, wodogłowie, aktywne zapalenie opon mózgowych.

Podsumowanie

Terapia czaszkowo-krzyżowa może być skuteczną metodą terapeutyczną dla dzieci z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu, koncentracji, zachowaniu i emocjach. Jeśli Twoje dziecko ma trudności w tych obszarach, warto skonsultować się z terapeutą, aby dowiedzieć się, czy terapia czaszkowo-krzyżowa może być odpowiednia dla niego. Daj swojemu dziecku szansę na poprawę funkcjonowania i lepsze samopoczucie dzięki tej innowacyjnej formie terapii. Szczególnie polecamy terapię czaszkowo-krzyżową u dzieci z dysleksją, ADHD, spektrum autyzmu.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu na temat terapii czaszkowo-krzyżowej!

BADANIE ADOS-2: Narzędzie diagnostyczne dla spektrum autyzmu.

BADANIE ADOS-2: Narzędzie Diagnostyczne dla Spektrum Autyzmu

Czy zastanawiasz się, co to jest badanie ADOS-2 i jak może pomóc Twojemu dziecku? Oto krótka informacja na ten temat:

Czym jest badanie ADOS-2?

ADOS-2 to narzędzie diagnostyczne stosowane w celu oceny zachowań związanych z autyzmem. Jest to strukturalizowane obserwacyjne badanie, które umożliwia klinicystom ocenę różnych obszarów funkcjonowania, które mogą wskazywać na występowanie spektrum autyzmu u dzieci i dorosłych.

Po co się je robi?

Badanie ADOS-2 wykonujemy w celu:

 1. Diagnoza autyzmu: Pomaga lekarzom i specjalistom w dokładnej diagnozie autyzmu na podstawie obserwacji zachowań dziecka w kontrolowanych warunkach.

 2. Planowanie terapii: Wyniki ADOS-2 mogą pomóc w określeniu potrzeb terapeutycznych dziecka oraz w opracowaniu spersonalizowanego planu terapeutycznego, który będzie skuteczny w terapii i wsparciu dziecka z autyzmem.

Komu jest potrzebne badanie ADOS-2?

Badanie ADOS-2 może być przydatne dla:

 • Dzieci podejrzewanych o autyzm lub inne zaburzenia ze spektrum autyzmu.
 • Rodziców, którzy szukają profesjonalnej diagnozy dla swojego dziecka.
 • Specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią autyzmu, takich jak psycholodzy, psychiatrzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi itp.
 • Nauczycieli i opiekunów, którzy pracują z dziećmi z autyzmem i potrzebują pełniejszego zrozumienia ich potrzeb i zachowań.

Podsumowanie

Badanie ADOS-2 jest istotnym narzędziem diagnostycznym, które pomaga w diagnozie autyzmu i planowaniu odpowiednich interwencji terapeutycznych. Jeśli masz wątpliwości co do funkcjonowania Twojego dziecka lub potrzebujesz profesjonalnej diagnozy, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą, który może zlecić badanie ADOS-2 i udzielić Ci kompleksowej pomocy. Dzięki temu Twoje dziecko może otrzymać odpowiednie wsparcie i terapię, które pomogą mu osiągnąć pełny potencjał rozwojowy.

wspomaganie rozwoju dzieci

SkontAKTUJ SIĘ Z NAMI !