Nasz zespół

wspomaganie rozwoju dzieci

344233625_788406566190131_8717389940110649275_n

mgr Katarzyna Kwiatkowska-Zduńczyk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i  Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych, gabinetach terapeutycznych i w poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Obecnie pracuję jako pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej.  Moją pasją jest praca z dziećmi, odkrywanie ich mocnych stron oraz pomoc im w pokonywaniu trudności. W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z małym pacjentem. W kwestii rozwoju dzieci staram się cały czas doskonalić i poszerzać wiedzę poprzez kursy i szkolenia m.in. TUS, terapia ręki, terapia czaszkowo-krzyżowa, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, interocepcja, neurobiologia edukacji, mechanizmy lustrzane i biologiczne podłoże empatii, zmysły a odbiór świata, wybiórczość pokarmowa, ortoptyka, terapia widzenia, rozwój dziecka w oparciu o ontogenezę rozwoju motorycznego i wiele innych…

Terapie:

diagnoza i terapia integracji sensorycznej, terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia ręki, terapia pedagogiczna, Badanie ADOS-2,
diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu

IMG_7225

mgr Magdalena Bielat

Jestem psychologiem od 13 lat. W swojej codziennej pracy przede wszystkim pomagam dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracując w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Kontakt z dziećmi jest dla mnie radością, dającą mi satysfakcję i spełnienie zawodowe. W pracy z dziećmi zwracam szczególną uwagę na ich możliwości indywidualne, poznawcze, aby czuły się bezpiecznie i komfortowo. Wspieram rodziców w ich procesie wychowawczym oraz rodziny sytuacjach kryzysowych i trudnościach relacyjnych. W pracy psychologa kieruję się zasadami etyki zawodowej, bardzo ważne jest dla mnie poszerzanie posiadanej przeze mnie wiedzy, dlatego stale się rozwijam, uczę, poszukuję i doświadczam. Ukończyłam Uniwersytet SWPS na kierunku Psychologia w Warszawie, studia podyplomowe na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. 

Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki m. in. : „ Dziecko z Zespołem Aspergera w przestrzeni społecznej”, „ Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych”, „ Rozmowa psychologiczna z dzieckiem krzywdzonym”, „ Twarze depresji”, „ ABC Emocji”.

Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt, uwielbiam spacery z moim psem, kontakt z przyrodą, pasjonuje mnie także literatura kryminalistyczna.

Konsultacje psychologiczne,

zajęcia psychoedukacyjne,

terapia psychologiczna, diagnoza spektrum autyzmu- badanie ADOS-2

344454226_6199305490152209_6492186271545695398_n

mgr Anna Orłowska Niedziela

Terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda

Wykształcenie:

Centrum Integracji Sensorycznej – Klinika SI

Kurs I i II stopnia uprawniający do prowadzenia terapii i diagnozy SI

Uniwersytet SWPS

Jednostka: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Warszawa

Kierunek: Pomagisterskie studium logopedyczne

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie

Wydział Nauk Pedagogicznych.

Specjalizacja: pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie

Wydział Nauk Pedagogicznych.

Specjalizacja: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Uniwersytet Warszawski

Wydział Pedagogiki

Specjalizacja: Animacja społeczno-kulturalna

image000001

mgr Aleksandra Rudaś

neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie (2007) oraz logopedii i pragmatyki komunikacyjnej (2007). W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ukończyłam studia w zakresie neurologopedii (2012). Umiejętność pracy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi zdobywałam w pracy zarówno w państwowych placówkach edukacyjnych (przedszkole integracyjne i szkoły specjalne), prywatnych ośrodkach terapeutyczno-edukacyjnych i placówkach medycznych takich jak: Centrum

Ambulatoryjnej Opieki Wielospecjalistycznej w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w

Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (do 2017) oraz w Samodzielnym Zespole Publicznych

Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka- Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Balkonowej 4.

W czasie pracy poszerzałam i wzbogacałam warsztat pracy m.in.:

 • PECS poziom 1 M. Kazmierczak
 • „AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacyjnymi” A. Smyczek
 • „Szkolenie podstawowe z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON” B. Kaczmarek
 • Szkolenie I w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena” M.Karga
 • Szkolenie II w zakresie „Diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej” M.Karga i L. Klimont
 • Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne: Dziecięca Neurologopedia Kliniczna w Świetle Współczesnej Wiedzy Neurofizjologicznej, Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurlogicznym wg koncepcji NDT-Bobath (A. Łada)
 • Trening umiejętności społecznych niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS M. Nowina-Konopka i P. Brewczyńska-Wasiak
 • Pediatric Feeding Disorders PFD w praktyce logopedy Moduł 1 Strategie diagnostyczno-terapeutyczne (M. Przeździęk i A. Kaczyńska)
 • Pediatric Feeding Disorders PFD w praktyce logopedy Moduł 2 Zaburzenia karmienia i jedzenia-model diagnostyczno-terapeutyczny dziecka od 12 do 36 miesiąca życia. Współczesne wyzwania logopedyczne (M.Przeździęk i A. Kaczyńska)
 • Pediatric Feeding Disorders PFD w praktyce logopedy Moduł 3 Terapia karmienia i jedzenia-indywidualne ścieżki terapeeutyczne – wyzwania XXI wieku ( M.Przeździęk i A. Kaczyńska)
 • zaplanowałam udział w szkoleniu „ Najpierw zapytaj o zgodę-zaleknione niejadki, niespokojne posiłki” kurs podstawowy (M. Dunn Klein)

 

Konsultacje neurologopedyczne (ocena budowy wędzidełka podjęzykowego i jego funkcji w aspekcie karmienia i rozszerzania diety, konsultacje w zakresie sposobów karmienia, konsultacje w zakresie integracji sensorycznej.

Portrait of young beautiful businesswoman looking at camera smiling over white background. Copy space.

mgr Aleksandra Dynarek

Terapeuta Integracji Bilateralnej, terapeuta integracji sensorycznej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.

Portrait of young beautiful businesswoman looking at camera smiling over white background. Copy space.

mgr

Psycholog/ terapeuta SI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.

Opinie naszych klientów

wspomaganie rozwoju dzieci

SkontAKTUJ SIĘ Z NAMI !